19.04.2013
Алтыншы халықаралық ғылыми-практикалық конференция «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ-2013: КЕН ӨНДІРУ ӨНЕРКӘСІБІН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН ЖОЛДАРЫ»

Алтыншы халықаралық ғылыми-практикалық конференция  «ГЕОТЕХНОЛОГИЯ-2013: КЕН ӨНДІРУ ӨНЕРКӘСІБІН ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУДЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН ЖОЛДАРЫ»

9-11 қыркүйек 2013 ж., Алматы қ., Қазақстан Республикасы

 

Қазақстан Республикасы индустрия және жаңа технологиялар министрлігі

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті

"Қазақмыс" Корпорациясы" ЖШС тау-кен-металлургиялық кешені

“Қазақстандық индустрия дамыту институты” АҚ

Кен өндіру және кен-металлургия кәсіпорындарының республикалық ассоциациясы

ҚР Минералды шикізатты кешенді ұқсату жөніндегі ұлттық орталығы

Д.А. Қонаев атындағы кен істері институты

Құрметті әріптестер!

Сіздерді Алматық қ. "Қазақмыс" Корпорациясы" ЖШС КМК өтетін, "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ-2013: кен өндіру өнеркәсібін инновациялық дамытудың проблемалары мен жолдары" атты Алтыншы Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының жұмысына қатысуға шақырамыз. Қазақстанның, жақын және алыс шетел елдерінің ғалымдары, басшылары мен жетекші мамандарының қатысуы жоспарланып отыр.

Конференцияның тақырыптамасы

1.   Қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын барлау мен игеру кезеңіндегі тау-кен-геологиялық проблемалары.

2.   Тау-кен жобаларын жобалау және басқару үдерістерін оңтайландыру.

3.   Қатты пайдалы қазбалардың кен орындарын  игеру кезеңіндегі  геотехникалық проблемалар.

4.   Кен жұмыстарын жүргізудің технологияларын дамытудың келешекті бағыттары.

5.   Минералды шикізат пен қайталама ресурстарды кешенді қайта өңдеудің проблемалары мен міндеттері.

6.   Кен өндірісіндегі автоматтандыру және ақпарат-тандыру технологиялары.

7.   Тау-кен өндіру саласын дамытудың инновациялық және инвестициялық проблемалары.

8.   Пайдалы қазбалар рудаларын өндіру және байыту-дың экологиялық аспектілері.

9.   Кен жұмыстарын жүргізудің кеніш аэрогазодина-микасы мен қауіпсіздігі.

10. Тау-кен машинасын жасау.

11. Тау-кен жұмыстарын басқаруға арналған білікті кадрларды даярлау.

Конференцияның ресми тілдері - қазақ, орыс, ағылшын.

Конференция жұмысы барысында ғылыми-техникалық жетістіктердің көрмесі ұйымдастырылатын болады.

Көрмеге қатысуға өтінім "Қазақмыс" Корпорациясы" ЖШС атынан жауапты хатшы, PhD А.М. Вязменскийдің атына, E-mail электронды нысанында беріледі  (Alex.Vyazmensky@kazakhmys.com).

Конференцияның ұйымдастыру комитеті

Тең төрағалар:

Рау А.П. - Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар бірінші вице-министрі, э.ғ.д.

Жарменов А.А. - "ҚР минералды шикізатын кешенді қайта өңдеу бойынша ұлттық орталық" РМК Бас директоры, ҚР ҰҒА академигі.

Огай Э.В. - "Қазақмыс" Корпорациясы" ЖШС Басқармасының Төрағасы.

Төраға орынбасарлары:

Мансуров В.А. - Бас инженер геотехник, "Қазақмыс" Корпорациясы" ЖШС КМК Геотехникалық басқармасының басшысы, ф.-м.ғ.д., проф.

Мұқанов Т.М. - Кен өндіру және тау-кен-металлургиялық кәсіпорындардың республикалық ассоциациясы атқарушы директорының орынбасары.

Конференцияны ұйымдастыру комитетінің директоры - Галиев С.Ж., "Қазақстанның индустрияны дамыту институты” АҚ басқармасы төрағасының орынбасары, т.ғ.д., проф.

Конференцияны ұйымдастыру комитетінің атқару-шы директоры - Бояндинова А.А., "Қазақстанның индустрияны дамыту институты" АҚ Индустриалдық саясат орталығы директорының м.а., т.ғ.д.

Жауапты хатшылар:

Вязменский А.М. - "Қазақмыс" Корпорациясы" ЖШС КМК ТД геотехникалық басқармасының бас геотехнигі, PhD

Әділханова Ж.Ә. - Д.А. Қонаев атындағы  КІИ зертхана меңгерушісі, т.ғ.к.

Ұйымдастыру комитетінің мүшелері:

Дяченко С.Н. - "Қазақмыс" Корпорациясы" ЖШС КМК Бас операциялық директоры    (Астана, Қазақстан)

Robert Foster - "Қазақмыс" Корпорациясы" ЖШС КМК ТД бас металлургі (Астана, Қазақстан)

Рахимов И.А. - "Қазақмыс" Корпорациясы" ЖШС КМК қауіпсіздік, еңбек қорғау және экология департаментінің директоры (Астана, Қазақстан)

Charlie C. Li - Профессор, минералды ресурстар геологиясы мен инженериясы департаменті, Норвегия ғылым және технология университеті (Трондхейм, Норвегия)

Giorgio Massacci – Профессор, Кальяри Университеті-нің инженерлік факультетінің деканы (Кальяри, Италия)

Gento Mogi – Токио Университеті Инжиниринг мектебінің профессоры (Токио, Жапония)

Aleksander J. Mendecki - Dr., Шахта сейсмологиясы институтының басшысы (Хобарт, Австралия)

Yves Potvin - Winthrop Prof., Dr., Австралия геотехника орталығының директоры, Батыс Австралия университеті (Перт, Австралия)

Axel Preusse - Prof., Dr., Халықаралық маркшейдерлер қоғамының президенті, Ахен Рейн-Вестфаль техника-лық университеті (Ахен, Германия)

Векслер Ю.А. - "Marco" компаниясы, т.ғ.д., проф. (Кобленц, Германия)

Опарин В.Н. - РҒА СБ КІИ директоры, РҒА корреспондент-мүшесі (Новосибирск, Россия)

Квитка В.В. - "Механобр-Техника" ААҚ КМК директоры, т.ғ.д., проф. (Санкт-Петербург, Россия)

Дүйсебаев Б.О. - "Казатомпром" ҰАК Инновация және ғылым басқармасының бастығы, ф.-м.ғ.д. (Астана, Қазақстан)

Ананин А.И. - ШҒЗИТүстімет директорының орын-басары, т.ғ.к. (Өскемен,  Қазақстан)

Байчурин Ж.Д. - "Экомониторинг" ҮЕҰ ғылымиөндірістік жұмысы бойынша директоры, т.ғ.д., проф. (Алматы, Қазақстан)

Шамганова Л.С. - Д.А. Қонаев атындағы КІИ директорының орынбасары, т.ғ.д. (Алматы, Қазақстан)

Ұйымдастыру комитетінің мекенжайы

010000,  Астана қ., Тұран даңғ., 37, 8 қабат

Тел.:  +7 701 787 57 48

E-mail: Alex.Vyazmensky@kazakhmys.com

Жауапты хатшы:

"Қазақмыс" Корпорациясы" ЖШС КМК ТД Геотехникалық басқармасының бас геотехнигі, PhD Вязменский Александр Михайлович

050046, Алматы қ., Абай даңғ., 191

Тел./факс:  +7 (727) 376-53-72

E-mail: Geotechnology-2013@mail.ru немесе LAP.IGD@rambler.ru

Жауапты хатшы:

"ҚР МШКӨ ҰО" РМК, Д.А. Қонаев атындағы  КІИ автоматтандырылған жобалау зертханасының меңге-рушісі, т.ғ.к. Әділханова Жанна Әділханқызы

Конференцияға қатысатыныңыз жөнінде ұйымдастыру комитетіне дер уақытында хабарлауыңызды сұраймыз

Демеулік көрсету туралы ұсыныстармен конферен-цияның ұйымдастыру комитетіне жүгіну қажет

Жұмыс нысаны және материалдарды ұсыну

Конференцияның жұмысы пленарлық және секциялық отырыстарда, сондайақ стендті баяндамаларды ұсынумен қарастырылады. Пікірлермен, ғылыми және өндірістік тәжірибемен алмасу дөңгелек үстелдер өткізу кезінде ұйымдастырылады. Пленарлық баяндамаларды ұйымдастыру комитеті іріктеп алады.

Баспа материалдарын ресімдеу тәртібі

Баяндамалардың тезистері мен конференция матери-алдары Д.А. Қонаев атындағы КІИ атынан жауапты хат-шы, т.ғ.к. Ж.Ә. Әділханованың атына, E-mail бойынша (Geotechnology-2013@mail.ru немесе LAP.IGD@rambler.ru) электронды нысанда ұсынылады.

Баспа материалдары бар файл doc немесе docx (мысалы, ivanov.doc) форматында бірінші автордың фамилиясы бойынша аталуы тиіс. Авторлар туралы мәліметтер (ФАӘ, ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы, ұйымы, қаласы, елі) мен конференцияға қатысу өтінімі жеке жазылады.

Мәтін Word - 98-2007 редакторында терілуі тиіс, парақ форматы - А4, шрифті Arial, кегль - 12, шеттері - барлық жағынан 20 мм.

Атауы - БАС ӘРІПТЕРМЕН

(шрифті қаралау, ортаға дәл келтірілген)


Авторлары - Фамилиясы, аты, әкесінің аты

(шрифті қаралау, ортаға дәл келтірілген)

Ведомстволық бағыныстылығы көрсетіле отырып, ұйымның толық атауы (ортаға дәл келтірілген)

Реферат ағылшын тілінде (көп дегенде 5 жол)

Мәтін тақырыбынан бос жол арқылы бөлініп тұрады. қолжазбаның көлемі көп дегенде 6 бет.

Мәтін екі жағынан тураланған; интервалы бір; абзацты бос жері - 10 мм. Суреттер мен формулалар мәтінге объект ретінде қойылуы тиіс.

Ұйымдастыру комитеті баяндамаларды іріктеуді және түскен өтінімдер мен баяндамалардың тезисте-рінің негізінде конференцияның бағдарламасын құруды жүргізеді.

Материалдар жинағын басып шығару конференция-ның ашылуына қарай жоспарланады.

Материалдарды ұсыну мерзімдері мен ресімдеу тәртіптері сақталмаған жағдайда ұйымдастыру комитеті Сіздің өтініміңізді қарастыра алмайды.

Конференцияға қатысуға өтінім

1. Тегі, аты, әкесінің аты

2. Ғылыми атағы, дәрежесі

3. Лауазымы

4. Жұмыс орны

5. Мекенжайы

6. Телефон

7. Факс

8. E-mail

9. Қасына ерген адамдар

10. Мен:

баяндамаларды тыңдағым келеді


баяндама жасағым келеді

Баяндаманың атауы:

11. Конференцияның тематикасы

12. Қонақүйден

___ орын алып қоюларыңызды сұраймыз,

күн:

келу ____________  кету ____________

Қолы

айы, күні

Конференцияның бақылау мерзімдері:

30 сәуір 2013 ж. - баяндамалардың тезистерін қабыл-дауды аяқтау

1 мамыр 2013 ж. - қабылданған баяндамалар туралы ақпаратымен 2 ақпараттық хабарламаны жіберу

15 маусым 2013 ж. - жариялау үшін іріктелген баяндама-ларды қабылдауды аяқтау

1 тамыз 2013 ж. - баяндамасыз қатысуға берілетін өті-німдерді қабылдауды аяқтау, қатысушыларға шақырулар жіберу

Конференцияға қатысуға шақыруды ұйымдастыру ко-митеті тіркеу жарнасын алғаннан кейін жібереді. Тө-лем болмаған жағдайда материалдар жарияланбайды.

Жинақта баяндама жариялаумен конференцияға қатысу үшін тіркеу жарнасы:

- Қазақстаннан қатысушылар үшін - 10000 теңге;

- студенттер, магистранттар және PhD докторанттары үшін - 5000 теңге;

- ТМД елдерінен қатысушылар үшін - 100 USD;

- алыс шетелден қатысушылар үшін - 500 USD.

Төлем банкке аудару арқылы жүргізіледі: "Кен техно-логиясы" ҒО" ЖШС, БИН 930640000094, СТН 600200 007874, Банк: "БТА Банк” АҚ, БИК ABKZKZKX.

теңге: ИИК KZ65319A010000450495,

USD: ИИК KZ86319A010005052088, банк-коррес-пондент: Sberbank, SWIFT SABRRUMM,  БТА счеттың номірі  30111840400000000197

Қатысушының фамилиясымен бірге "Геотехнология-2013" конференциясына қатысу үшін" деген жазба көрсе-тілуі қажет. Құны ақшалай қаржыны аудару шығынын-сыз көрсетілді.